De Rappende Voorlezers

Voorlezen is altijd gezellig en leuk. Het spreekt tot de verbeelding van ieder kind en daarnaast is het erg goed voor de taalontwikkeling en leren kinderen luisteren en concentreren. Chander geeft geheel zijn eigen moderne draai aan dit eeuwenoude gebruik door de verhalen voor te rappen.